DOWNLOAD - Tài liệu

DOWNLOAD - Tài liệu

 • SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM MICRO KHÔNG DÂY VÀ CÁC SẢN PHẨM AUDIO, VIDEO
  DIRECTIONS FOR USE OF MICRO WIRELESS PRODUCTS AND THE PRODUCTS AUDIO, VIDEO

   

  Lưu ý: một số phụ kiện và tính năng trong sách có thể khác nhau tùy vào thị trường của sản phẩm.
  Note: Some accessories and features may vary depending of the area and market the product.

   

  Có gì trở ngại hoặc thắc mắc, vui lòng: /What obstacles or questions, please email: sale.vmpt@gmail.com.

   

  Wireless Microphone User Manual Guide Shure PGX4/Beta58
  Wireless Microphone User Manual Guide Shure SLX4/SM58